Gazan alue: kurkistus alueeseen

Gazan alue, kapea alue Lähi-idässä, on alue, joka pienestä koostaan huolimatta on ollut geopoliittisten jännitteiden keskipiste vuosikymmenien ajan. Välimeren rajalla Egyptin ja Israelin välillä tämä alue kattaa noin 360 neliökilometriä ja sitä ympäröi 72 kilometriä pitkä maaraja, jonka eteläpuolella Egypti kattaa 13 kilometriä ja Israel loput 59 kilometriä. Gazan kaistalla on 40 kilometriä pitkä rantaviiva, joka tarjoaa viehättävän, vaikkakin monimutkaisen ranta-alueen.

Maantieteellinen ja ilmastollinen yleiskatsaus

Gazan alueen ilmasto on lauhkea, leudot talvet ja kuivat, lämpimät tai kuumat kesät, luoden haastavan mutta elinkelpoisen ympäristön sen asukkaille. Sen maasto on pääosin tasaista tai kumpuilevaa, hiekan ja dyynien peitossa rannikkotasangolla. Rajoitetusta korkeusalueestaan huolimatta korkein huippu on Abu ’Awdah (Joz Abu ’Awdah), joka saavuttaa vaatimattoman 105 metrin korkeuden.

Luonnonvarat ja maankäyttö

Vaikka vesistöjä ei ole, Gazan alueella on arvokasta viljelysmaata ja maakaasuvaroja. Maatalousala käyttää tätä peltoalaa oliivien, hedelmien, vihannesten ja kukkien viljelyyn sekä naudanlihan ja maitotuotteiden kasvattamiseen. Sitä vastoin kastellun maan arvioitiin olevan 240 neliökilometriä vuonna 2012, mikä korostaa alueen vesivarojen merkitystä ja niukkuutta.

Väestön dynamiikka

Heinäkuussa 2020 Gazan alueen väkiluvun arvioitiin olevan 1 918 221, ja merkittävä osa keskittyi kaupunkialueille, erityisesti Gazan kaupunkiin, joka on suurin kaupunki ja taloudellinen keskus. Kaupunkiväestö edustaa noin 76,70% kokonaismäärästä, mikä osoittaa kaupunkikeskusten suuren tiheyden maaseutualueisiin verrattuna. Tällä jakautumisella on merkittäviä vaikutuksia resurssien kohdentamiseen, infrastruktuurin kehittämiseen ja sosiaalipalvelujen tarjoamiseen.

Talous ja teollisuus

Gazan alueen talous on monipuolinen, ja sen teollisuus vaihtelee tekstiileistä ja elintarvikkeiden jalostuksesta huonekalujen valmistukseen. Maatalous on kuitenkin edelleen kriittinen komponentti, ja alue tunnetaan mansikoiden, neilikoiden, vihannesten ja kalan viennistä. Tätä vientiä valvotaan tiukasti, ja sen sallitaan usein kulkea vain Israelin valvoman Kerem Shalomin rajanylityspaikan kautta, mikä heijastaa alueen monimutkaista poliittista ja taloudellista tilannetta.

Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja polttoaineen tuonti on elintärkeää väestön tarpeiden tyydyttämiseksi, kun otetaan huomioon paikallisen tuotantokapasiteetin ja ulkoisille markkinoille pääsyn rajoitukset. Näistä haasteista huolimatta Gazan alue on kehittänyt selviytymiskykyisen talouden vaikeissa olosuhteissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että asukaskohtaista BKT: tä koskevia yksityiskohtia arvioidaan yhdessä Länsirannan tietojen kanssa, mikä antaa epätäydellisen kuvan paikallisesta talousmaisemasta.

Infrastruktuuri- ja kehityshaasteet

Gazan alueen merkittävä haaste on infrastruktuurin kehittäminen, erityisesti sähköistämisen kannalta. Vuodesta 2012 lähtien noin 80 930 ihmistä oli ilman sähköä, mikä korostaa jatkuvaa taistelua peruspalvelujen tarjoamiseksi väestölle. Asiaa mutkistavat entisestään poliittiset jännitteet sekä infrastruktuurihankkeissa tarvittavien materiaalien ja rahoituksen rajoitettu saatavuus.

Kulttuurinen ja sosiaalinen rakenne

Gazan alueen virallinen kieli on arabia, mikä heijastaa alueen kulttuurista ja historiallista perintöä. Sosiaalinen rakenne on tiiviisti sidoksissa toisiinsa, ja yhteisöt korostavat voimakkaasti perheen ja sosiaalista solidaarisuutta, osittain vastauksena ulkoisten rajoitusten aiheuttamiin vaikeuksiin ja eristyneisyyteen. Gazan alueen asukkaat osoittavat kuitenkin edelleen huomattavaa sinnikkyyttä ja sopeutumiskykyä jatkuvien haasteiden edessä.

Johtopäätös

Gazan alue, jolla on strateginen sijainti, luonnonvarat ja elinvoimainen väestö, on edelleen erittäin kiinnostava ja tärkeä alue Lähi-idässä. Huolimatta lukuisista kohtaamistaan haasteista, kuten poliittisesta epävakaudesta, taloudellisista rajoituksista ja ympäristörajoituksista, Gazan alue vaalii edelleen kulttuuriperintöään, taloudellista potentiaaliaan ja toiveitaan rauhanomaisesta ja vauraasta tulevaisuudesta.

Maatiedot

Maakoodi -0
Alue Middle East
Pinta 360 neliökilometriä
Maan pinta 360 neliökilometriä
Veden pinta 0 neliökilometriä
Maatalouspinta n/a
Metsän pinta n/a
Alin korkeuspiste n/a
Korkein korkeuspiste Abu ’Awdah (Joz Abu ’Awdah) 105 m
BKT / asukas see entry for the the West Bank