Grönlannin tutkimusmatka: kurkistus arktiseen erämaahan

Pohjoisen jäämeren ja Pohjois-Atlantin välissä, Kanadan koillisosassa, sijaitseva Grönlanti on maailman suurin saari, lukuun ottamatta Australiaa, jota pidetään mantereena. Grönlanti on valtava 2 166 086 neliökilometriä, jotka kaikki ovat maata, koska se ei vaadi vesialuetta rannikon lisäksi, ja se on sekoitus arktista kauneutta ja eristyneisyyttä. Toisin kuin mikään muu, tämä maa, jolla ei ole maarajoja eikä rajamaita, ylittää vaikuttava 44 087 km: n rantaviiva.

Maantiede ja ilmasto

Grönlannin maantiedettä hallitsee massiivinen jääpeite, joka peittää suurimman osan saaresta, jättäen vain kapean, vuoristoisen, karun, kivisen rannikon paljaaksi. Ilmasto vaihtelee arktisesta subarktiseen, sisältäen viileitä kesiä ja kylmiä talvia – osoitus ankarista elinolosuhteista, joihin sen asukkaat ovat sopeutuneet vuosisatojen ajan. Maaston karuuden rikkovat vain äärimmäiset korkeudet, Atlantin valtamerestä merenpinnan tasolla Gunnbjörn Fjeldin korkeimpaan kohtaan, joka ulottuu 3 694 metriä merenpinnan yläpuolelle.

Luonnonvarat ja maankäyttö

Jäisestä julkisivustaan huolimatta Grönlannissa on runsaasti luonnonvaroja, kuten hiiltä, rautamalmia, lyijyä, sinkkiä, molybdeeniä, timantteja, kultaa, platinaa, niobiumia, tantaliittia, uraania sekä runsaasti kaloja, hylkeitä ja valaita. Vain pieni osa maasta, 0,60 prosenttia, on omistettu maatalouskäyttöön, eikä metsäalueita ole eikä kasteltuja maita, mikä heijastaa maatalouden haasteita tällaisessa ilmastossa.

Väestö ja kulttuuri

Grönlannin arvioitu väkiluku oli 57,616 heinäkuussa 2020, ja sillä on harva väestöjakauma, joka keskittyy pääasiassa lounaisrannikolle. Suurin osa sisämaasta on asumatonta, säilyttäen laajoja koskemattomia arktisia erämaita. Grönlantilaiset tai grönlantilaiset, kuten heidät tunnetaan, jakavat kulttuurinsa rannikolla hajallaan olevissa siirtokunnissa pääkaupungin Nuukin kanssa, jossa asuu noin 18 000 asukasta. Grönlanti on virallinen kieli, joka korostaa kansakunnan ainutlaatuista kulttuuri-identiteettiä. Huomattavaa on, että noin 87, 30% väestöstä asuu kaupunkialueilla, mikä osoittaa nykyaikaisen elämäntavan, jonka monet grönlantilaiset ovat omaksuneet.

Talous

Grönlannin talous pyörii kalanjalostuksen, erityisesti katkarapujen ja grönlanninpallaksen, sekä nousevien teollisuudenalojen, kuten anortosiitin ja rubiinin louhinnan, ympärillä. Lampaat, naudat, porot, kalat ja äyriäiset muodostavat Grönlannin maataloustuotteiden selkärangan. Käsityöt, vuodat ja nahat sekä pienet telakat edistävät myös paikallista taloutta. Tanska on edelleen Grönlannin tärkein vientikumppani, jonka osuus sen viennistä on 82,5 prosenttia, ja se koostuu pääasiassa kalasta ja kalatuotteista. Tanska on myös tärkein tuontikumppani, mikä merkitsee Grönlannin ja sen entisen siirtomaahallitsijan välisiä läheisiä taloudellisia siteitä.

Kauppa ja teollisuus

Grönlannin vientituotteita hallitsevat voimakkaasti kala ja kalatuotteet, joiden osuus sen viennin arvosta oli 91 prosenttia vuonna 2015. Sen tuontikumppanit ovat pääasiassa Tanska ja Ruotsi, jotka toimittavat koneita ja kuljetusvälineitä, teollisuustuotteita, elintarvikkeita ja öljytuotteita. Tämä kaupan dynamiikka korostaa Grönlannin riippuvuutta ulkoisista lähteistä teknologisten ja kulutushyödykkeiden osalta, kun taas sen talous hyötyy luonnonvarojen ja merten luonnonvarojen viennistä.

Infrastruktuuri ja kehitys

Grönlanti on saavuttanut 100-prosenttisen sähköistymisen, mikä on merkittävä saavutus, joka korostaa sen edistymistä infrastruktuurin kehittämisessä maantieteellisistä haasteista huolimatta. BKT asukasta kohden on vaikuttava 41 800 dollaria vuoden 2015 arviosta, mikä heijastaa korkeaa elintasoa suhteessa moniin muihin osiin maailmaa. Tämä taloudellinen indikaattori kertoo paljon Grönlannin rajallisten resurssien tehokkaasta käytöstä ja sen keskittymisestä kestävään kehitykseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Grönlanti on maa, jossa on äärimmäisiä vastakohtia jääpeitteisistä maisemista elinvoimaisiin paikallisiin talouksiin, jotka keskittyvät kalastukseen ja kaivostoimintaan. Se ilmentää ainutlaatuista sekoitusta perinteistä ja modernia elämäntapaa, jonka taustalla on yksi planeetan karuimmista ympäristöistä. Grönlannin strateginen sijainti, valtavat luonnonvarat ja sitoutuminen kehitykseen muokkaavat edelleen sen roolia globaalilla näyttämöllä ja tarjoavat arvokasta tietoa kestävästä elämästä ympäristömme keinoin.

Maatiedot

Maakoodi GL
Alue North America
Pinta 2166086 neliökilometriä
Maan pinta 2166086 neliökilometriä
Veden pinta n/a neliökilometriä
Maatalouspinta 0.60%
Metsän pinta 0.00%
Alin korkeuspiste Atlantic Ocean 0 m
Korkein korkeuspiste Gunnbjorn Fjeld 3,694 m
BKT / asukas $41,800 (2015 est.)