Tanskan tutkiminen: kattava opas

Johdatus Tanskan maantieteeseen ja ilmastoon

Pohjois-Euroopassa sijaitseva Tanska käsittää Jyllannin niemimaan ja yli 400 saaren saariston, mikä tekee siitä ainutlaatuisen sekoituksen historiallista viehätystä ja luonnon kauneutta. Tällä maalla on 140 km: n raja Saksan kanssa etelässä, mikä korostaa sen strategista asemaa Itämeren ja Pohjanmeren välillä. Tanskan laaja rantaviiva ulottuu yli 7 314 km: n kokonaispinta-alaan 43 neliökilometriä – josta 42 434 neliökilometriä on maata ja 660 neliökilometriä vettä. Tämä tarjoaa runsaasti ranta- ja meriyhteyksiä, jotka ovat muokanneet kansakunnan historiaa ja kulttuuria.

Tanskan ilmasto on pohjimmiltaan lauhkea, jolle on ominaista kosteat ja pilviset olosuhteet suurimman osan vuodesta. Talvet ovat leutoja ja tuulisia, kun taas kesät ovat viileitä, luoden ympäristön, joka tukee monipuolista kasvistoa ja eläimistöä. Maasto on pääosin matalaa ja tasaista, ja loivasti kumpuilevat tasangot luovat Tanskan seesteisen maiseman. Huomattavaa on, että maan alin kohta, Lammefjord, laskee -7 metriin merenpinnan alapuolelle, ja sen korkein kohta Mollehoj/Ejer Bavnehojissa nousee vaatimattomasti 171 metriin.

Luonnonvarat ja maankäyttö

Tanskaa on siunattu erilaisilla luonnonvaroilla, kuten öljyllä, maakaasulla, kalalla, peltomaalla ja mineraaleilla, kuten suolalla, kalkkikivellä, liidulla, kivellä, soralla ja hiekalla. Noin 63,40% maasta on omistettu maataloudelle, mikä heijastaa maatalouden merkitystä Tanskan taloudelle. Maassa on myös metsäalue, joka kattaa 12,90% maasta ja tarjoaa sekä ekologisia etuja että virkistysmahdollisuuksia kansalaisilleen. Lisäksi Tanskan strategiset ponnistelut maan kastelussa ovat johtaneet arviolta 4 350 neliökilometrin tehokkaaseen käyttöön maataloustuotannossa vuodesta 2012 lähtien.

Väestötiedot ja kaupungistuminen

Heinäkuussa 2020 Tanskassa oli arviolta 5 869 410 ihmistä, pääasiassa tanskalaisia. Virallinen kieli on tanska, joka on osoitus maan rikkaasta kulttuuriperinnöstä. Kaupungistuminen on erityisen korkea, ja noin 88,10% väestöstä asui kaupunkialueilla vuonna 2020. Pelkästään pääkaupungissa Kööpenhaminassa on 1,346 miljoonaa asukasta, ja se toimii maan poliittisena, taloudellisena ja kulttuurisena keskuksena. Väestön jakautumiseen vaikuttaa suurelta osin pääsy merille, ja merkittäviä keskittymiä on itäisellä mantereella ja suurten kaupunkikeskusten ympärillä.

Talous, maatalous ja teollisuus

Tanskan talous on vankka, ja sille on ominaista yhdistelmä modernia maataloutta, maailman johtavia teollisuudenaloja ja korkeaa elintasoa. BKT asukasta kohden oli vaikuttavasti 50 100 dollaria vuonna 2017, mikä osoittaa maan varakkaan taloudellisen aseman. Maataloustuotannon osalta Tanska on erinomainen ohran, vehnän, perunoiden, sokerijuurikkaiden, sianlihan, maitotuotteiden ja kalan tuotannossa. Maan teollisuussektori on yhtä monipuolinen, ja sillä on vahvuuksia muun muassa tuuliturbiineissa, lääkkeissä, lääketieteellisissä laitteissa, laivanrakennuksessa ja elintarvikkeiden jalostuksessa.

Maan vienti ja tuonti ovat talouden elintärkeitä osia. Keskeisiä vientihyödykkeitä ovat tuuliturbiinit, lääkkeet ja koneet, ja Saksa, Ruotsi ja Iso-Britannia ovat merkittäviä kauppakumppaneita. Tuontirintamalla Tanska hankkii koneita, raaka-aineita, kemikaaleja ja kulutustavaroita pääasiassa Saksasta, Ruotsista ja Alankomaista. Kauppakumppanuuksien saumaton yhdentyminen korostaa Tanskan strategista taloudellista asemaa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Infrastruktuuri ja energia

Tanskan sitoutuminen kestävyyteen ja innovaatioihin näkyy selvästi sen energia- ja infrastruktuurisektoreilla. Täydellinen sähköistäminen saavutti 100% väestöstä vuoteen 2016 mennessä, mikä korostaa maan keskittymistä sähkön kattavan saatavuuden varmistamiseen. Maa on maailman johtava uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tuottaja, joka noudattaa ympäristötavoitteitaan ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Laaja rantaviiva tukee tätä aloitetta tarjoamalla ihanteelliset olosuhteet merituulipuistoille, mikä vahvistaa entisestään Tanskan mainetta uusiutuvan energian alalla.

Johtopäätös

Tanska on maa, jossa menneisyys ja tulevaisuus yhdistyvät saumattomasti rikkaasta viikinkiperinnöstä uusiutuvan energian edelläkävijän rooliin. Kansakunnan maantieteellinen ympäristö yhdistettynä lauhkeaan ilmastoon ja runsaisiin luonnonvaroihin tukee edelleen asukkaiden korkealaatuista elämää. Tanskalla on vahva talous, kehittynyt infrastruktuuri ja sitoutuminen kestävyyteen, ja se on edistyksen ja vaurauden majakka Pohjois-Euroopassa.

Maatiedot

Maakoodi DA
Alue Europe
Pinta 43094 neliökilometriä
Maan pinta 42434 neliökilometriä
Veden pinta 660 neliökilometriä
Maatalouspinta 63.40%
Metsän pinta 12.90%
Alin korkeuspiste Lammefjord -7 m
Korkein korkeuspiste Mollehoj/Ejer Bavnehoj 171 m
BKT / asukas $50,100 (2017 est.)